દિવસના 2 દિવસ પહેલા દૂધમાં આ એક વસ્તુ મિક્સ કરીને કૃપા કરીને દો

 


દિવસના 2 દિવસ પહેલા દૂધમાં આ એક વસ્તુ મિક્સ કરીને કૃપા કરીને દો
હવે બધા જ અલગ માટે એક વ્યક્તિ અવસ્થામાં જોવા મળે છે અને અલગ ક્રીમની પોતાની રચના લગાડવતા હોય તો તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ તેને સરળતાથી સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. માટે અમે આજે ચોક્કસ દેશી ઔષધી વસ્તુ તમારા માટે તમે તમારી જાતને અને મોથાની સ્કીમમાં તમારી ક્રિયાનો ઉપયોગ કરો.

તેના મોટા ભાગના મહિલા ભાઈઓ જેવા પોતના સહેરને લગતી ઘણીબધી ઓ હોય કે સહેરા ઉપર ડાઘ નોંધાયેલ હોય , સહેરો પણ કરચલીઓ હોય , સહેરો પણ કરચલીઓ હોય , સહેરો પણ તમારી સહેરાણી સ્કીન ઉપર ગયા હોય , સહેરો સવે ઓઈલા હોય તો તેને મટાડવા માટે અમે તમને ખાસ કરીને સ્પષ્ટ બતાવો બતાવી દઈશું. તમે તમારા ઉપયોગથી તમને ગુણાત્મક બનાવો .

કેળા છાલનો ઉપયોગ કરો : જો તમે તેને લગતી કોઈપણ હોય તો તેને સાવ દુર કરવા માટે તમે કેળા છાલનો ઉપયોગ કરો જો તમે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરો છો. કેળા મોંઘો પણ હોતા નથી પૂરો રસાયણો પણ જરૂરી છે ખાખ હોય છે . જે તમારા સહેરા ને પણ પોચાડતું નથી. આ સર્વોત્તમ સરળ છે કે તે તમારી પાસે એક સાથે મળીને બનાવે છે. કેળાની છાતી ભરપૂર માં વિટામીન એ , વિટામીન બી , વિટામીન સી , વિટામીન ઇ , વર્પોટેશિયમ , આયરન , ઝીંક , અને મેગેની તેમાંથી ભરપુરમાં રહેતો હોય છે . તે તમારા સહારાની ઉપરના વર્ણન કરે છે અને તમારી સહેરની પંચને હાઇડ્રેટનું કામ કરે છે . તે તમારી સ્કીન કે નરમ બનાવે છે.

કેળાની છાલ નો ફેસપેક બનાવવાની રીત : સૌથી પહેલા તો તમે તમારી પાસેથી કેળાની છાલ લો અને તેને સારવાર માટે મિક્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તમે તમારા પાકેલા કેળાના ૨ પણ તૈયાર કરો, દરેક ૨ ચમસી દુધ બનાવો , ૧ ચમસીને ચાર મધર બનાવે છે આ તમામ વસ્તુને મિક્સર માં આ તમામ વસ્તુને પસીમાંથી એક ખતરનાક પેસ્ટ બનાવવાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

પેસ્ટ લગાડવાની યોગ્ય પદ્ધતિ : આળાનો પેસ્ટ તૈયાર કરવા માટે તેને એક બાઉલ ખોલવામાં આવે છે અને તેને બહાર કાઢવામાં આવે છે. સહેરા ઉપર અને તમારા ડોકની ફરતે લગાડી દો ૨૦ થી ૨૫ મિનીટ બાદ તેને લગાડેલો પેક બરાબર સુકાઈ જાય છે તેને થોડા સમય માટે પણ તેને સાફ કરો તો તેને ચોખ્ખું પાણી આપો તેને બરાબર ધોઈખાઓ. આ પેક અઠવાડિયામાં ૩ વાર લગાડવાથી તમે તમારી સામે તમારી સામે પગલાં ભરે છે.

Post a Comment

0 Comments