Pages

Recommended Jobs

Search This Website

Sunday, January 23, 2022

Join our district wise farmer mahiti whatsapp grups

ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ

દરેક ખેડૂત ભાઈને વિનંતી કે પોતાના જિલ્લાના ગ્રુપમાં જ જોડાવું અથવા કોઈ એક જ ગ્રુપમાં જોડાવું કેમકે દરેક ગ્રુપમાં સરખી જ માહિતી મુકાશે...... કોઈ ખાસ અલગ જિલ્લા તાલુકાની માહિતી હશે તો એ જે તે ગ્રુપમાં જ મુકાશે જેથી પોતાના લગત ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી છે.

ખેડૂતભાઈઓને લગત ઉપયોગી માહિતી માટે આ ગ્રુપ બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાં ખેતી લગત તમામ માહિતી, યોજનાઓ, બજાર ભાવ,  તેમજ ખેડૂત ભાઈઓના બાળકોને ઉપયોગી થાય તેવી વિવિધ સરકારી / પ્રાઇવેટ નોકરીની માહિતી પણ અહીં મુકવામાં આવશે તેમજ ગ્રુપ એડમીન કંટ્રોલમાં રહેવાથી ખોટા ફાલતુ મેસેજ નહિ....

અહીં 33 જિલ્લા વાઇઝ ગ્રુપ લિંક અલગ મુકવામાં આવશે.તમારા લગત જિલ્લાના ગ્રુપમાં જોડાવું.

 જિલ્લાના વાઇઝ ગ્રુપમાં જોડાવા માટેની લિંક

1)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ અમદાવાદ
https://chat.whatsapp.com/ELPFnFeJ5TrAFuqvDaYhSR

2)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ અરવલ્લી
https://chat.whatsapp.com/HW798MgiocI0049yVrjwGw

3)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ આણંદ
https://chat.whatsapp.com/KLNrDYHeWUfGJnYuLOMZfq

4)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ અમરેલી
https://chat.whatsapp.com/Jfk4d5C0UdJJKnjmwlC5oT

5)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ભરૂચ
https://chat.whatsapp.com/Cuv2WBIQqUxCUZteGJ9jas

6)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ભાવનગર
https://chat.whatsapp.com/ExaOnQMzqqs2vsqdzROWFL

7)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ બનાસકાંઠા
https://chat.whatsapp.com/GIoNHw7TXv84kzQPI0y12o

8)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ બોટાદ
https://chat.whatsapp.com/CPbPxcEP9IgG0LtCxfcKlo

9)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ છોટા ઉદેપુર
https://chat.whatsapp.com/HrXF1aDPKkvJNfxOHkcWOf


10)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ દાહોદ

11)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ડાંગ

12)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ દ્વારકા

13)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ગાંધીનગર
https://chat.whatsapp.com/DtMbu1usw4zFGm16BZJ70r

14)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ગીર સોમનાથ
https://chat.whatsapp.com/GqnBENDHeBT4E1G89OGQDX

15)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ જામનગર
https://chat.whatsapp.com/DaPpAlMJIDLGQhJ1rMANBM

16)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ જૂનાગઢ
https://chat.whatsapp.com/HSGVUgNGjSc83hLOZY6Nkx

17)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ખેડા
https://chat.whatsapp.com/K5b8rDCQmIW5K6EzEUKane

18)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ કચ્છ
https://chat.whatsapp.com/CPXP63rxlE9KAkUjUf0Udu

19)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ મહેસાણા
https://chat.whatsapp.com/KjYappJXzmM98g7Bwr4U3a

20)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ મહીસાગર
https://chat.whatsapp.com/B7mIh3bLtdB6bQ0M23Scl5

21)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ મોરબી
https://chat.whatsapp.com/GzC4RvmOZRpFqENpOoLoMt

22)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ નર્મદા
https://chat.whatsapp.com/Ki3CBHL6VOL8NbtF6B7WqR

23)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ નવસારી
https://chat.whatsapp.com/FUncKXHtwSiGlWK9IiEcuL

24)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ પંચમહાલ
https://chat.whatsapp.com/CjfhMTsSBVX5uLaUtRroRT

25)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ પોરબંદર
https://chat.whatsapp.com/DlGZuTBOcIlAcItKzht87n

26)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ પાટણ
https://chat.whatsapp.com/Gj9poemeCy27vycUOy0SKQ

27)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ રાજકોટ
https://chat.whatsapp.com/DQy8KCsP98o410J1Q0pCOV

28)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ સાબરકાંઠા
https://chat.whatsapp.com/Gr1EAiHxMhx9wWBDg0b8Al

29)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ સુરત
https://chat.whatsapp.com/JIE12N7Ve5WAof7e1QCYD5

30)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ સુરેન્દ્રનગર
https://chat.whatsapp.com/I18T8d0htcWGCDL4CYJqD3

31)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ તાપી
https://chat.whatsapp.com/DYFJPZwaXTDGQ2LhbiXJ4a

32)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ વડોદરા
https://chat.whatsapp.com/FG8JydKoHRq0VW5PesyGCl

33)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ વલસાડ
https://chat.whatsapp.com/KPYRouKtx3O3qMhcXeQc5Z

ઉપરના જિલ્લા વાઇઝ ગ્રુપ ભરાઈ જતા અહીં જોડાવુ

1)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ અમદાવાદ 2
https://chat.whatsapp.com/Ew8airGuAt32flPKCeFMZY

2)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ આણંદ 2
https://chat.whatsapp.com/I6VGhZcJ4VkHVmvyzYfn35

3)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ અમરેલી 2
https://chat.whatsapp.com/JZWzShOxxvNHlxCG4CVuF5

4)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ અરવલ્લી 2
https://chat.whatsapp.com/IjhyCJeEUU2B36dEIMfkuf

5)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ભરૂચ 2
https://chat.whatsapp.com/LwfkSDjGwaa5WhYKioTtrS

6)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ભાવનગર 2
https://chat.whatsapp.com/KPz7I5aNCTGKhqp7KFekA8

7)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ બોટાદ 2
https://chat.whatsapp.com/BzpVmXJgzEl6EctFxL2qIo

8)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ છોટા ઉદેપુર 2
https://chat.whatsapp.com/JYjYexw6Mw0GOfODJ6y8qr

9)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ડાંગ 2
https://chat.whatsapp.com/EhzFL3CoNHkLyAS9CZ4ybS

10)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ દાહોદ 2
https://chat.whatsapp.com/CLqQmVa4gnT72nMGr8VXpA

11)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ દ્વારકા 2
https://chat.whatsapp.com/HmHqe5IclnWCF6QCDnQEJo

12)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ગાંધીનગર 2
https://chat.whatsapp.com/JzWZxHjrcVY8DHRJJv3L7Q

13)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ગીર સોમનાથ 2
https://chat.whatsapp.com/BhbALTKBDz617EcXetHNkr

14)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ જામનગર 2
https://chat.whatsapp.com/KR1POzgkAJvC37cTHWoXQP

15)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ જૂનાગઢ 2
https://chat.whatsapp.com/GM9jqJ1qQjI2okr2io8MTI

16)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ ખેડા 2
https://chat.whatsapp.com/F5QgsUzAdqC4fTFRqSBPf2

17)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ કચ્છ 2
https://chat.whatsapp.com/JvXHkQ2OrDg1gYJnPGMoWk

18)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ મહીસાગર 2
https://chat.whatsapp.com/LVN91YXB54BAGJZbTfmq0O

19)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ મહેસાણા 2
https://chat.whatsapp.com/J15fvcS1tcPG8yeiX63wDf

20)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ મોરબી 2
https://chat.whatsapp.com/BdjqTtftXJh9ESf45D0sbg

21)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ નર્મદા 2
https://chat.whatsapp.com/HcgI7FpuTC05hvxh9mMsrp

22)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ નવસારી 2
https://chat.whatsapp.com/FjzMfP238vsItg1r8Ds03S

23)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ પંચમહાલ 2
https://chat.whatsapp.com/HZEFNJ0kdXrLpAqrhCODBf

24)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ પોરબંદર
https://chat.whatsapp.com/Ka0KCmbt46aJYJ5ZknPvc2

25)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ પાટણ 2
https://chat.whatsapp.com/KMGQYQSlRIU936Mp1J8BCh

26)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ રાજકોટ 2
https://chat.whatsapp.com/E6qyNcx7vJU6PcnohrHXb7

27)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ સુરત 2
https://chat.whatsapp.com/C0TACOQf0IT9m2Brj7WvKY

28)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ સુરેન્દ્રનગર 2
https://chat.whatsapp.com/Jg0tDUC6qCX9VCHAlI9Vpl

29)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ સાબરકાંઠા 2
https://chat.whatsapp.com/IrKf7gakVw0IiFcFOfSCul

30)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ તાપી 2
https://chat.whatsapp.com/JvvdSsguVEI5SQrgUIR9dQ

31)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ વડોદરા 2
https://chat.whatsapp.com/IEf1lsH0HkE24C8rnyWECv

32)ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ વલસાડ 2
https://chat.whatsapp.com/LrGi2ryscamHLPP1cZQqwE


ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ 
https://chat.whatsapp.com/LhgQn64rlyt6DW7epEanaM

ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ 
https://chat.whatsapp.com/FdjfbwsPigHHZhDcGQgzcA

ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ 
https://chat.whatsapp.com/Fm3ggAzBzvf9MXqdF0aBu6

ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ 
https://chat.whatsapp.com/GYweWHBlINj7nEgKWxePln

ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ 
https://chat.whatsapp.com/LCh2zREXSto7617ZBYAikJ

ખેડૂત માહિતી ગ્રુપ 
https://chat.whatsapp.com/Lv0QadTLGmGFiC7YSVIiFD


No comments:

Post a Comment

Recommended Jobs